ПРОЕКТИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Предлагаме цялостно проектиране на хладилни камери за изкуствен студ.

Основните форми на промишленото добиване и оползотворяване на изкуствения студ се оформят, като хладилни помещения с определена цел.

Ние помагаме на клиентите да достигнат целта си, като предлагаме оптималния вариант за изработка на хладилни помещения съобразен с нуждите им.

КАМЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ

» С капацитет до 3000т – температура на въздуха в камерата от -18°С до -20°С, тепература на изпарение -25°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

» С капацитет над 3000т – температура на въздуха в камерата под -25°С,
тепература на изпарение -32°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

КАМЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОХЛАДЕНИ ПРОДУКТИ

Tемпература на въздуха в камерата от -30С до +40С
Тепература на изпарение от -100С до -40С
Относителна влажност на въздуха 85-95%

УНИВЕРСАЛНИ КАМЕРИ

Tемпература на въздуха в камерата от 00С до -200С
Тепература на изпарение от -100С до -300С
Относителна влажност на въздуха 85-95%

ОПАКОВЪЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Tемпература на въздуха в помещението от 00С до +50С
Тепература на изпарение от -80С до -120С
Относителна влажност на въздуха 90-95%

МАНИПУЛАЦИОННИ ПОМЕЩЕНИЯ

Tемпература на въздуха в помещението от +120С до +180С
Тепература на изпарение от +50С до +80С
Относителна влажност на въздуха 75-85%

ЗАМРАЗВАТЕЛНИ ТУНЕЛИ

»  Камери – температура на въздуха в камерата от -250С до -320С, тепература на изпарение от -320С до -400С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

» Тунели – температура на въздуха в тунела от -300С до -350С, тепература на изпарение от -360С до -400С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

ОХЛАДИТЕЛНИ ТУНЕЛИ

» Камери – температура на въздуха в камерата от -50С до -100С, тепература на изпарение от -150С до -200С и относителна влажност на въздуха 90-95%.

» Тунели – температура на въздуха в тунела от -100С до -150С, тепература на изпарение от -200С до -250С и относителна влажност на въздуха 90-95%.

Свържете се с нас!