ПРОЕКТИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Предлагаме цялостно проектиране на хладилни камери за изкуствен студ.

Основните форми на промишленото добиване и оползотворяване на изкуствения студ се оформят, като хладилни помещения с определена цел.

Ние помагаме на клиентите да достигнат целта си, като предлагаме оптималния вариант за изработка на хладилни помещения съобразен с нуждите им.

КАМЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ

» С капацитет до 3000т – температура на въздуха в камерата от -18°С до -20°С, Температура на изпарение -25°С,
Относителна влажност на въздуха 95-98%.

» С капацитет над 3000т – температура на въздуха в камерата под -25°С,
Температура на изпарение -32°С,
Относителна влажност на въздуха 95-98%.

КАМЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОХЛАДЕНИ ПРОДУКТИ

Tемпература на въздуха в камерата от -3°С до +4°С
Температура на изпарение от -10°С до -4°С
Относителна влажност на въздуха 85-95%

УНИВЕРСАЛНИ КАМЕРИ

Tемпература на въздуха в камерата от 0°С до -20°С
Температура на изпарение от -10°С до -30°С
Относителна влажност на въздуха 85-95%

ОПАКОВЪЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Tемпература на въздуха в помещението от 0°С до +5°С
Температура на изпарение от -8°С до -12°С
Относителна влажност на въздуха 90-95%

МАНИПУЛАЦИОННИ ПОМЕЩЕНИЯ

Tемпература на въздуха в помещението от +12°Сдо +18°С
Температура на изпарение от +5°С до +8°С
Относителна влажност на въздуха 75-85%

ЗАМРАЗВАТЕЛНИ ТУНЕЛИ

»  Камери – температура на въздуха в камерата от -25°С до -32°С,
Температура на изпарение от -32°С до -40°С,
Относителна влажност на въздуха 95-98%.

» Тунели – температура на въздуха в тунела от -30°С до -35°С,
Температура на изпарение от -36°С до -40°С,
Относителна влажност на въздуха 95-98%.

ОХЛАДИТЕЛНИ ТУНЕЛИ

» Камери – температура на въздуха в камерата от -5°С до -10°С,
Температура на изпарение от -15°С до -20°С,
Относителна влажност на въздуха 90-95%.

» Тунели – температура на въздуха в тунела от -10°С до -15°С,
Температура на изпарение от -20°С до -25°С,
Относителна влажност на въздуха 90-95%.

Свържете се с нас!