ТЕХНО-ФРИГА ЕООД е създадена през 2002г. в гр. Пловдив с предмет на дейност: проектиране и изграждане на хладилни инсталации.
Развитието на компанията през годините е в две основни направления: производство и търговия.

В процеса на работа фирмата се специализира в проектиране, изработване, доставка и монтаж на оборудване основно за предприятия от ХВП, големи търговски, складови и друг тип обекти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
● Автономни хладилни инсталации към хладилни камери за съхранение и обработка, с херметични и полухерметични хладилни агрегати;
● Централизирани хладилни инсталации на базата на бутални и винтови хладилни компресори;
● Хладилни инсталации за шоково замразяване;
● Охладителни тунели;
● Системи за охлаждане на вода за технологични нужди в млекопреработвателни предприятия и в производството на стоки от пластмаса;
● Специализирани хладилни инсталации за вграждане в поточни линии;
● Дизайн на хладилни инсталации;
● Промишлени климатични инсталации;
● Електрообзавеждане и управление на хладилни и климатични инсталации;
● Изработка на ел.табла;
● Системи за мониторинг на температурните режими при производство и съхранение на хранителни продукти;
● Автоматизация на процеси в производството;
● Изграждане на хладилни камери от термопанели; Монтаж на системи против преохлаждане за минусови камери;
● Производство на метални изделия;
● Гаранционен и извънгаранционен сервиз;
● Ремонт на хладилни инсталации.

ТЕХНО-ФРИГА е сертифицирана и работи в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015.

Имаме собствено производство на хладилни агрегати по каталог и според изискванията на клиента, метални бази за хладилни агрегати, метални профили за довършителни работи в строителството на хладилни камери и складове изградени от термопанели, метални профили по модел.

През годините непрекъснато създаваме и обучаваме кадри в областта на хладилната техника чрез вътрешно-фирмено обучение. В екипа ни работят млади и висококвалифицирани специалисти, които се стремят да изпълняват все по-ефективно нарастващите изисквания на инвеститорите и клиентите по отношение на качеството и сроковете.

През 2016 година фирмата започна и приключи успешно изпълнението на проект ,,Подобряване на производствения капацитет“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.