ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  • Камери за съхранение на замразени продукти
  • » С капацитет до 3000т - температура на въздуха в камерата от -18°С до -20°С, тепература на изпарение -25°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

    » С капацитет над 3000т - температура на въздуха в камерата под -25°С,
    тепература на изпарение -32°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.