Сервиз

ТЕХНО-ФРИГА предлага на своите клиенти гаранционен и извънгаранционен сервиз. Ивършва професионална диагностика и ремонт на всички видове хладилни инсталации. Сключва договори за абонаментно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, предлага периодични проверки за херметичност на системите. Проверките за херметичност се извършват единствено от лица, които притежават документ за правоспособност включващ тази дейност и издаден от Бълкарска браншова камара по машиностроене.


Проектиране и изграждане на хладилни инсталации

Производствената дейност на ТЕХНО-ФРИГА обхваща изработката на хладилни машини за оборудване на предприятия от ХВП, големи търговски и складови обекти.

Машините и съоръженията се проектират и изграждат в затворен цикъл на производство в базата на ТЕХНО-ФРИГА, като влаганите компоненти и части са собствен внос, с гарантирано качество и произход.  

Ние предлагаме:

  » Технически консултации по проекти за част "Хладилна".

  » Изготвяне на техническа документация към проекти.

  » Оферти за цялостно изграждане на хладилни инсталации.

Предлагаме цялостно проектиране и изграждане на хладилни камери за изкуствен студ.

Основните форми на промишленото добиване и оползотворяване на изкуствения студ се оформят, като хладилни помещения с определена цел.

Ние помагаме на клиентите да достигнат целта си, като предлагаме оптималния вариант за изработка на хладилни помещения съобразен с нуждите им.

Проектираме и изпълняваме:

- Камери за съхранение на замразени продукти

  » С капацитет до 3000т - температура на въздуха в камерата от -18°С до -20°С, тепература на изпарение -25°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

  » С капацитет над 3000т - температура на въздуха в камерата под -25°С, тепература на изпарение -32°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

- Камери за съхранение на охладени продукти

Tемпература на въздуха в камерата от -3°С до +4°С

Тепература на изпарение от -10°С до -4°С

Относителна влажност на въздуха 85-95%

- Универсални камери

Tемпература на въздуха в камерата от 0°С до -20°С

Тепература на изпарение от -10°С до -30°С

Относителна влажност на въздуха 85-95%

- Опаковъчни помещения

Tемпература на въздуха в помещението от 0°С до +5°С

Тепература на изпарение от -8°С до -12°С

Относителна влажност на въздуха 90-95%

- Манипулационни помещения

Tемпература на въздуха в помещението от +12°С до +18°С

Тепература на изпарение от +5°С до +8°С

Относителна влажност на въздуха 75-85%

- Замразвателни тунели

  » Камери - температура на въздуха в камерата от -25°С до -32°С, тепература на изпарение от -32°С до -40°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

  » Тунели - температура на въздуха в тунела от -30°С до -35°С, тепература на изпарение от -36°С до -40°С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

- Охладителни тунели

  » Камери - температура на въздуха в камерата от -5°С до -10°С, тепература на изпарение от -15°С до -20°С и относителна влажност на въздуха 90-95%.

  » Тунели - температура на въздуха в тунела от -10°С до -15°С, тепература на изпарение от -20°С до -25°С и относителна влажност на въздуха 90-95%.


Метални профили - конструиране и изработка

Метални бази за хладилни агрегати;  Метални рами и стойки за хладилни агрегати и централи;  Облицовки за хладилни агрегати; Метални профили:

  » Лайсни от поцинкована и пластифицирана ламарина за обков на хладилни камери

  » Метални профили по модел

  » Профили от неръждаема ламарина


Търговия с хладилно оборудване

ТЕХНО-ФРИГА развива и търговска дейност, като поддържа богат асортимент от хладилни компресори, въздухоохладители, въздушни кондензатори, спомагателни съдове, хладилна автоматика, електронни регулатори и системи за мониторинг, електротабла, нагреватели, хладилни агенти, масла, пластинчати топлообменници и др.