СЕРТИФИКАТИ

ТЕХНО-ФРИГА притежава сертификат удостоверяващ внедряването и прилагането на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2000 от Декември 2007 г. През Декември 2009 г. фирмата премина към съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008.

Обхвата на сертификация съгласно EN ISO 9001:2008 е: Проектиране, доставка, монтаж, сервиз и търговия с хладилна техника, производство на хладилни агрегати и промишлено хладилно оборудване, хладилни технологии; изработване, продажба и монтаж на обков за термоизолационни панели за хладилни камери и метални профили по модел.

 ISO9001 pravosposobnost

ТЕХНО-ФРИГА притежава документ за правоспособност (сертификат) за извършване на ремонт, монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации, и термопомпи издаден от Българска браншова камара - машиностроене в съответствие с действащото законодателство.

 

ТЕХНО-ФРИГА притежава удостоверения от Камара на строителите в България както следва:

• ТРЕТА ГРУПА - за изграждане на строежи от енергийната инфраструктура ТРЕТА КАТЕГОРИЯ;
• ПЕТА ГРУПА - за отделни видове СМР (изграждане на инсталации).

Building certificateBuilding certificate 2