ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  • Охладителни тунели

    » Камери - температура на въздуха в камерата от -50С до -100С, тепература на изпарение от -150С до -200С и относителна влажност на въздуха 90-95%.

    » Тунели - температура на въздуха в тунела от -100С до -150С, тепература на изпарение от -200С до -250С и относителна влажност на въздуха 90-95%.