ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

  • Замразвателни тунели

     »  Камери - температура на въздуха в камерата от -250С до -320С, тепература на изпарение от -320С до -400С и относителна влажност на въздуха 95-98%.

     » Тунели - температура на въздуха в тунела от -300С до -350С, тепература на изпарение от -360С до -400С и относителна влажност на въздуха 95-98%.