ТЪРГОВИЯ С ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ

  • Електронни регулатори
  • Предлагаме програмируеми и програмирани, дигитални електронни регулатори за хладилната промишленост. Контролират работата на хладилните съоръжение в различните части на системата. Най-често използавни за регулиране на температура, налягане, дефрост, работа на вентилаторите, работа на компресора и др., съвместими с мониторингови системи.