ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Предлагаме цялостно проектиране и изграждане на хладилни камери за изкуствен студ.

Основните форми на промишленото добиване и оползотворяване на изкуствения студ се оформят, като хладилни помещения с определена цел.

Ние помагаме на клиентите да достигнат целта си, като предлагаме оптималния вариант за изработка на хладилни помещения съобразен с нуждите им. Проектираме и изпълняваме:

- Камери за съхранение на замразени продукти

- Камери за съхранение на охладени продукти

- Универсални камери

- Опаковъчни помещения

- Манипулационни помещения

- Замразвателни тунели

- Охладителни тунели    

skica