ТЕХНО-ФРИГА ЕООД е създадена през 2002г. в гр. Пловдив с предмет на дейност: проектиране и изграждане на хладилни инсталации.

Развитието на компанията през годините е в две основни направления: производство и търговия.

TF

В процеса на работа фирмата се специализира в проектиране, изработване, доставка и монтаж на оборудване основно за предприятия от ХВП, големи търговски, складови и друг тип обекти.

ТЕХНО-ФРИГА предлага:

 • Автономни хладилни инсталации към хладилни камери за съхранение и обработка, с херметични и полухерметични хладилни агрегати;
 • Централизирани хладилни инсталации на базата на бутални и винтови хладилни компресори;
 • Хладилни инсталации за шоково замразяване;
 • Охладителни тунели;
 • Системи за охлаждане на вода за технологични нужди в млекопреработвателни предприятия и в производството на стоки от пластмаса;
 • Специализирани хладилни инсталации за вграждане в поточни линии;
 • Дизайн на хладилни инсталации;
 • Промишлени климатични инсталации;
 • Електрообзавеждане и управление на хладилни и климатични инсталации;
 • Изработка на ел.табла;
 • Системи за мониторинг на температурните режими при производство и съхранение на хранителни продукти;
 • Автоматизация на процеси в производството;
 • Изграждане на хладилни камери от термопанели; Монтаж на системи против преохлаждане за минусови камери;
 • Производство на метални изделия;
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз;
 • Ремонт на хладилни инсталации.

ТЕХНО-ФРИГА работи в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008.

Нашите сертификати можете да видите тук.

Фирмата има собствено производство на хладилни агрегати по каталог и според изискванията на клиента, метални бази за хладилни агрегати, метални профили за довършителни работи в строителството на хладилни камери и складове изградени от термопанели, метални профили по модел.

През годините ТЕХНО-ФРИГА непрекъснато създава и обучава кадри в областта на хладилната техника чрез вътрешно-фирмено обучение. В екипа на фирмата работят млади и висококвалифицирани специалисти, които се стремят да изпълняват все по-ефективно нарастващите изисквания на инвеститорите и клиентите по отношение на качеството и сроковете.

През 2016 година ТЕХНО-ФРИГА започна и приключи успешно изпълнението на проект ,,Подобряване на производствения капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

EU razvitie