ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Производствената дейност на  ТЕХНО-ФРИГА обхваща изработката на хладилни машини за оборудване на предприятия от ХВП, големи търговски и складови обекти.

Машините и съоръженията се проектират и изграждат в затворен цикъл на производство в базата на ТЕХНО-ФРИГА, като влаганите компоненти и части са собствен внос, с гарантирано качество и произход.  

 

proectirane