Агрегати по задание

Хладилни агрегати със специфични режими на работа и мощност по задание на клиента.

Свържете се с нас!

Централи по задание

Хладилни централи със специфични режими на работа и мощност по задание на клиента.

Свържете се с нас!

Водоохладители - Чилъри по задание

Решение за инсталации с индиректно охлаждане, проектирани с изнесен кондензатор или интегриран воден кондензатор за монтаж в машинни помещения. Разработени с два или повече полу-херметични или винтови компресора с независими хладилни кръгове.

Свържете се с нас!